Parkovné

Platba za parkovné nebola nikdy jednoduchšia

Plaťte za parkovné jednoducho a pohodlne prostredníctvom SMS správy.

 

SMS s textom (podľa parkovacej Zóny) na číslo 2200
Prijatý SMS parkovací lístok z čísla 2200:

 

  • pre osobné autá: 0,20 - 22,00 €
  • pre ostatné vozidlá: 5,00 - 30,00 €

 

Informačná SMS s textom "INFO" alebo skratkou mesta na číslo 2200
Prijatá informačná SMS z čísla 2200: 0,00 €
 

 

Parkovací lístok vám bude doručený v spätnej SMS správe. V tejto SMS správe bude tiež uvedené meno prevádzkovateľa parkoviska, mesto parkovania, kód zóny, EČV motorového vozidla, cena parkovného, dátum a čas, na ktoré je parkovné uhradené a jedinečný kód. Túto SMS ste povinný ukázať na vyzvanie prevádzkovateľovi parkovania alebo polícii.

 

10 minút pred skončením platnosti parkovacieho SMS lístka dostanete SMS správu s upozornením o blížiacom sa konci platnosti. Parkovné môžete predĺžiť opätovným zaslaním SMS v rovnakom formáte. Vozidlá, ktoré majú uhradené parkovné cez SMS, sú registrované v chránenej databáze systému a pri kontrole platenia parkovania oprávnenými osobami im tak nehrozí sankcia.

 

V prípade, ak pošlete SMS správu v nesprávnom tvare, systém vám automaticky zašle bezplatnú správu s informáciou o tom, v akom formáte je potrebné zaslať SMS správu. Pre informácie o parkovacom SMS lístku stačí zaslať SMS v tvare INFO na skrátené číslo 2200.

 

Všetky aktuálne informácie ako aj zoznam zapojených miest nájdete na adrese upay.sk
www.smsparking.sk.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.