Spolocnost
Vojtech Nagy
Vojtech Nagy
riaditeľ pre reguláciu a externé vzťahy

Po štúdiu na STU nastúpil na pozíciu Produktového manažéra pre oblasť dátových služieb do spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti SWAN na pozíciu Marketingového manažéra. Od roku 2007 sa venoval rozvoju produktového portfólia a integrácii akvirovaných menších providerov na pozícii Vedúci produktového oddelenia. V tomto čase sa zameral aj na rozvoj televíznych, internetových a hlasových služieb pre domácnosti riešených na FTTx sieťach. Aktívne sa spolupodieľal na získaní nových frekvenčných prídeloch v pásmach 1,8GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 26GHz. Od roku 2015 zabezpečuje pre spoločnosti SWAN Mobile a SWAN súlad s legislatívnymi normami a zákonmi na pozícii riaditeľ pre reguláciu a externé vzťahy.