Nové
15 GB
v SR
(z toho 1,11 GB v EÚ)
Platí pre paušál
SLOBODA 300
Pre kúpu jednorazového balíka zašlite SMS na číslo 950 v tvare:

Zapnutie: PLUS
Vypnutie: PLUS STOP

Automatická obnova

(platnosť 30 dní)