/media/docs/Zmluva_o_poskytovaní_verejných_služieb_4G_INTERNET_v1_0_31_1_2016.pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb 4G INTERNET v1.0 do 30.6.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 4G INTERNET v1.0 do 30.6.2016