/media/docs/VOP_5_2.pdf Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných mobilných elektronických komunikačných služieb 5.2.16 - 4ka

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných mobilných elektronických komunikačných služieb 5.2.16