/media/docs/VOP.pdf Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných mobilných elektronických komunikačných služieb - 4ka

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných mobilných elektronických komunikačných služieb