/media/docs/vp-na-poskytovanie-verejnych-mobilnych-elektronickych-komunikacnych-sluzieb.pdf VP na poskytovanie verejných mobilných el. kom. služieb spoločnosti 4G INTERNET do 30.6.2016 - 4ka

VP na poskytovanie verejných mobilných el. kom. služieb spoločnosti 4G INTERNET do 30.6.2016