/media/docs/Reklamacny_poriadok_1.pdf Reklamačný poriadok spoločnosti SWAN Mobile, a.s. na tovar - 4ka

Reklamačný poriadok spoločnosti SWAN Mobile, a.s. na tovar