/media/docs/Odstupenie_od_zmluvy_mimo_prevadzkovych_priestorov.pdf Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní verejných služieb (uzatvorenie mimo prevádzkových priestorov) - 4ka

Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní verejných služieb (uzatvorenie mimo prevádzkových priestorov)