/media/docs/Odstupenie_od_zmluvy_mimo_prevadzkovych_priestorov.pdfOdstúpenie od zmluvy o poskytovaní verejných služieb (uzatvorenie mimo prevádzkových priestorov)

Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní verejných služieb (uzatvorenie mimo prevádzkových priestorov)